ELEFTERSYN

Få et kvalificeret eleftersyn hos Dan-El A/S.

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder. Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Dan-El A/S til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Dan-El A/S er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation. Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Dan-El A/S desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Hvad er et eleftersyn?

Eleftersyn hos autoriseret elinstallatørGennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

Hvad koster det.?

Prisen afhænger af størrelsen på den samlede bygningsmasse på grunden samt alder på “hovedhuset”. prisen for et eleftersyn varierer derfor mellem 1607,00 og 3392,00 kr. inkl. moms. Prisen gælder for boliger op til 299 m2.

KONTAKT OS