Custom lyd

Custom Lyd handler om at gøre lydanlæggene til en del af den faste installation i boligen og virksomheden

Det har en lang række fordele. De rent praktiske først og fremmest ved, at du undgår løse ledninger og pladskrævende højttalere. Alt er indbygget i vægge og lofter. Men også økonomisk er det en fordel, navnlig ved nybyggeri, hvor hele lydinstallationen kan finansieres med realkredit, netop fordi det er en del af den faste installation.

Den indbyggede lydinstallation er særdeles fleksibel og giver dig mulighed for at styre både lydkilder og lydbillede i de enkelte rum. Og der er stadig mulighed for at tilslutte lokale medier, fx computeren eller en iPod.

Hos Dan El er vi eksperter i smart og effektive lydsystemer, hvor vi leverer vores løsninger til butikker, landbrug, industri, kontorer, hoteller, institutioner og det private.