En korrekt, kvalitetsbevidst og systematisk gennemgang af alle husets elinstallationer vil give dig tryghed og ro i maven

Hvis du som sælger vil fraskrive dig ansvaret for ulovligt elarbejde i dit hus, skal du have lavet et eleftersyn i forbindelse med ejerskifteforsikringen. Fraskrivelsen gælder også, hvis det er tidligere ejere, der har udført elarbejdet. Får du ikke foretaget et eleftersyn, risikerer du at stå som erstatningsansvarlig, hvis den nye ejer finder ulovlige elinstallationer i huset. Faktisk er du ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget.

Omvendt, når du køber hus, kan du aldrig være sikker på, at elinstallationerne er lovlige. Der udføres meget ikke-godkendt gør det selv-arbejde. Ofte ved sælgeren ikke engang, hvad der er lavet i tidens løb af tidligere ejer. Et eleftersyn gennemført af en autoriseret installatør vil afsløre farlige og ulovlige installationer og give dig større sikkerhed som ny boligejer.

Fremgangsmåden

En korrekt, kvalitetsbevidst og systematisk gennemgang af alle husets elinstallationer vil give dig tryghed og ro i maven. Gennemgangen omfatter:

  • eltavler
  • fejlstrømsafbrydere
  • materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • lavvoltsinstallationer
  • elinstallationens dimensionering
  • beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

N.B. Ved handel med ejerlejligheder følger normalt et fælleseje og en række fællesfaciliteter med i handelen. Derfor skal der udarbejdes to elinstallationsrapporter. Den ene rapport er for ejerlejligheden, den anden udarbejdes for fællesfaciliteterne.

Skal vi hjælpe dig trygt videre med et eleftersyn?