Energioptimering

Intelligente løsninger med vedvarende energi er med til at skabe en bæredygtig og grøn profil.

Fremtidens energi skal overvejende komme fra klimavenlige løsninger. Allerede i dag er disse løsninger så effektive, at de er økonomisk attraktive i forhold til konventionelle energikilder. 

De høje priser på konventionel el og varme er med til at understrege logikken i bæredygtige løsninger. Grøn energi fra eksempelvis solceller og jordvarme er blevet et reelt og billigt alternativ til fjernvarme og det centrale elnet. De økonomiske besparelser betaler hurtigt investeringen hjem. Og hos Dan el leverer vi energioptimerende løsninger til butik, landbrug, industri, kontorer, hoteller, institutioner og private.

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG OG HØR NÆRMERE OM DINE MULIGHEDER FOR ENERGIOPTIMERENDE LØSNINGER